Politika integrovaného systému řízení

Politika integrovaného systému řízení
(dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016)

Firma KKS - servis, spol. s r.o. provádí a komplexní rekonstrukční práce rodinných domů, bytů, kanceláří, nebytových objektů, hotelů a rekreačních center s důrazem na nadstandardní kvalitu řemeslných prací včetně projektové dokumentace.
Stavby jsou realizovány po celém území České republiky, pro investory tuzemské i zahraniční. Spokojenost investorů stejně jako respektování jejich individuálních požadavků je dílem kolektivu odpovědných a zkušených techniků ve výrobě. Při realizaci zakázek využíváme ve velké míře materiály z vlastních prodejních skladů a současně využíváme nejmodernější technologie stavebních materiálů, vše se snahou a jasným cílem upevnit si postavení na trhu stavebních prací a dále zvyšovat důvěru investorů k jakosti vlastní produkce
Do svých produktů integrujeme výrobky a služby našich dodavatelů, u kterých průběžně prověřujeme a hodnotíme kvalitu a bezpečnost jejich dodávek. Naše úsilí vyhovět oprávněným požadavkům zákazníků je podporováno účinnou a nezávislou kontrolou kvality. Kvalita práce našich pracovníků i subdodavatelů je neustále přísně sledována, kontrolována a následně zhodnocována.

Naší vizí je být spolehlivým dodavatelem a trvale vycházet vstříc požadavkům zákazníků na rozsah, objem, kvalitu a termín dodání našich výrobků a služeb. Naší politikou kvality je trvale zlepšovat systém managementu kvality a environmentálního managementu ve shodě s normami ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO14001:2016.

Tento systém je základem pro zlepšování efektivního realizačního systému v KKS - servis, spol. s r.o. Tuto politiku uplatňujeme ve vztahu ke všem zainteresovaným stranám. Podporujeme a vyžadujeme aktivní účast pracovníků při tomto úsilí. Environmentální systém řízení tvoří v naší společnosti systém ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001:2016. Zavazujeme se k ochraně životního prostředí, včetně prevence znečištění a k ochraně biodiverzity a ekosystémů.

Zavazujeme se k dodržování relevantních právních požadavků na kvalitu produktů a ochranu životního prostředí. Vyžadujeme šetrný přístup k životnímu prostředí (ochranu životního prostředí) od dodavatelů služeb svých subdodavatelů. Budeme plnit závazné povinnosti k ochraně životního prostředí a trvale zlepšovat systém environmentálního managementu pro zvýšení environmentální výkonnosti.

Tuto politiku uplatňujeme ve vztahu ke všem zainteresovaným stranám. Jsme si vědomi a stále podporujeme aktivní účast všech pracovníků při tomto úsilí.

Ve Zlíně, dne 2. 1. 2017 Ing. Jiří Křivinka, v.r. jednatel